Unicef

Zostań partnerem
Z radością informujemy, że Fundacja uzyskała wsparcie finansowe na działanie Centrum Psychoterapeutycznego od Unicef (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF).

Centrum psychoterapeutyczne zatrudnia 5 psychoterapeutów, którzy od poniedziałku do piątku świadczą bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną dla uchodźców z Ukrainy. Miesięcznie do naszego centrum przychodzi ponad 100 osób, 60% Kobiet i 40% dzieci.

Poczucie bezradności i braku kontroli nad własnym życiem, trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej – to tylko niektóre z objawów pourazowych zaburzeń stresowych.
Z nieprzepracowaną traumą wojenną boryka się coraz więcej uchodźczyń i uchodźców.

Problem dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ośrodek znajduje się przy ul. Podzamcze 26 w Krakowie.

Konsultacje dla dzieci i dorosłych odbywają się w godz. od 10:00 do 18:00, są bezpłatne i można umawiać się na nie osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 505 728 18.
З радістю повідомляємо, що Фонд отримав фінансову підтримку для роботи Психотерапевтичного центру від ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ).

У психотерапевтичному центрі працює 5 психотерапевтів, які з понеділка по п’ятницю надають безкоштовну психотерапевтичну допомогу біженцям з України. Щомісяця до нашого центру приходить понад 100 осіб, 60% жінок і 40% дітей.

Відчуття безпорадності та відсутності контролю над власним життям, труднощі з знаходженням у групі однолітків – це лише деякі симптоми посттравматичного стресового розладу.
Все більше жінок і біженців борються з невирішеною травмою війни.

Проблема стосується як дітей, так і дорослих. Центр знаходиться за адресою вул. Podzamcze 26 у Кракові.

Консультації для дітей та дорослих проходять за адресою з 10:00 до 18:00 є безкоштовними та можуть бути домовлені особисто або за телефоном +48 505 728 18.
Image